Long March “For Peace and Democracy – Freedom for Abdullah Öcalan”

Invitation for the long march “For Peace and Democracy – Freedom for Abdullah Öcalan” towards Strasbourg from 10th to 16th of February 2019 Since the Long March last year, we have taken further steps in our struggle for a free society beyond state, power and violence. The Kurdish freedom movement with its social perspective of […]

Continue Reading

Langer Marsch “Für Frieden und Demokratie – Freiheit für Abdullah Öcalan”

Einladung zum langen Marsch “Für Frieden und Demokratie – Freiheit für Abdullah Öcalan” nach Straßburg vom 10. bis 16. Februar 2019 Seit dem Langen Marsch im vergangenen Jahr sind wir in unserem Kampf für eine freie Gesellschaft jenseits von Staat, Macht und Gewalt weitere Schritte gegangen. Die kurdische Freiheitsbewegung mit ihrer gesellschaftlichen Perspektive von Frauenbefreiung, […]

Continue Reading

Longue Marche “Pour la Paix et la Démocratie – Liberté pour Abdullah Öcalan”

Invitation à la Longue Marche “Pour la paix et la démocratie – Liberté pour Abdullah Öcalan” jusqu’à Strasbourg, du 10 au 16 février 2019 Depuis la Longue Marche de l’année dernière, nous avons réalisé des avancées dans notre lutte pour une société libre, par delà même l’État, le pouvoir et la violence. Le mouvement de […]

Continue Reading

Lunga Marcia “Per la pace e la democrazia – Libertà per Abdullah Öcalan”

Invito alla lunga marcia “Per la pace e la democrazia – Libertà per Abdullah Öcalan” verso Strasburgo dall’10 al 16 febbraio 2019 Dalla lunga marcia dello scorso anno, abbiamo compiuto ulteriori passi in avanti nella nostra lotta per una società libera oltre lo Stato il potere e la violenza. Con la prospettiva sociale della liberazione […]

Continue Reading

Den långa marschen “För fred och demokrati – Frihet för Abdullah Öcalan”

Inbjudan till den långa marschen “För fred och demokrati – frihet för Abdullah Öcalan” till Strasbourg från den 10 till den 16 februari 2019. Sedan förra årets långa marsch har vi tagit stegen vidare i vår kamp för ett fritt samhälle bortom stat, makt och våld. Den kurdiska frihetsrörelsen, med de samhälleliga perspektiven på kvinnlig […]

Continue Reading

Pitkä Marssi “Rauhan ja demokratian puolesta – Vapaus Abdullah Öcalanille”

10.– 16. helmikuuta, 2019 Viime Pitkän marssin jälkeen olemme ottaneet entistä enemmän askeleita eteenpäin kamppailussamme kohti vapaata yhteiskuntaa ilman valtiota, valtaa ja väkivaltaa. Kurdien vapausliike kerää jatkuvasti entistä enemmän kiinnostusta, koska sillä on sosiaalinen näkökulma naisten vapautukseen, ruohonjuuritason rakenteisiin ja ekologiaan. Vastarinta sortoa ja sotaa vastaan lisääntyy entisestään ja muuttuu entistä internationalistisemmaksi. Kurdien vapausliike tuo […]

Continue Reading