Kald til Den Lange March 2022 for Abdullah Öcalans frihed

Stop isolation, fascisme og besættelse! Frihedens time er kommet!

„I remain to the end committed to liberation, its struggle, its creation of beauty and its love“

Abdullah Öcalan

Det kurdiske samfunds opvågnen mod en socialt retfærdig verden har givet nyt håb til mennesker over hele verden. Den kurdiske bevægelses hjørnesten; radikaldemokrati, kvinders frigørelse og økologisk bevidsthed er også ved langsomt at blive mange andre bevægelsers grundlæggende værdier. Kvinderevolutionen og samfundets selvadministration som først så dagens lys i Rojava i 2012, er nu blevet et muligt alternativ verden over. Den demokratiske konføderalisme, udtænkt af Abdullah Öcalan, kan nu om dage ikke bare findes i Rojava eller Kurdistans bjerge, men har spredt sig overalt. Over hele verden er der mennesker, der lærer om det, og praktiserer det.

På trods heraf er dette demokratiske alternativ stadig under meget intense angreb fra den kapitalistiske modernitet. Det være sig Tyrkiets igangværende aggressionskrig i Sydkurdistan, invasionen i Rojava eller AKP-regimets fascistiske politik mod Nordkurdistans folk. Det er en isolationspolitik og undertrykkelse, som er understøttet og tilskyndet af EU og den tyske forbundsregerings åbne accept.

Intet sted er denne isolation mere konkret end på den tyrkiske fængselsø, Imrali. Her har grundlæggeren og lederen af Kurdistans Arbejderparti (PKK), Abdullah Öcalan, været fængslet siden den internationale konspiration den 15. februar 1999. I over 10 år var han den eneste indsatte. På trods af hans isolations ubeskrivelige betingelser har han aldrig opgivet håbet om en fredelig løsning på konflikten i Mellemøsten. I adskillige år formåede Öcalan at forhandle med den tyrkiske regering med henblik på at opnå dette mål. Det overvældende flertal af den kurdiske befolkning ser Abdullah Öcalan som deres repræsentant. Dette er blevet bekræftet ved mere end 3,5 millioner kurderes underskrifter i 2005/6. I 2015 har ca. 10,3 millioner underskrivere igen skrevet under til fordel for hans frihed.

Den tyrkiske stat udsætter i øjeblikket Abdullah Öcalan for et isolationsregime uden sammenligning. Ethvert besøg fra hans advokater eller familiemedlemmer er kun blevet mulige gennem lange sociale kampe. For eksempel i maj 2019 lykkedes det tusinder af mennesker – både inde og udenfor fængslerne – at bryde isolationen gennem en sultestrejke, som varede i måneder. Derfor, for første gang i mange år blev det muligt for Öcalan at have kontakt med sine advokater en kort tid. Den sidste korte telefonsamtale mellem Abdullah Öcalan og hans bror fandt sted i marts 2021, men blev pludselig afbrudt af ukendte årsager. Dét faktum at der ikke har været et eneste livstegn fra Öcalan siden, giver anledning til bekymring for hans helbred. Gennem Imrali forsøger den tyrkiske stat ikke kun at isolere Öcalan som person – men endnu mere at ramme, isolere og undertrykke de demokratiske bedrifter, som er opstået fra hans idéer.

Af denne grund må kampen for fred og demokrati blive udtænkt i kontekst af kampen mod Öcalans isolation. Han er nemlig arkitekten bag demokratisk konføderalisme – mod-modellen til den krise-infesterede nationalstatsmodel. På samme tid vil dette også styrke kampen for demokrati og frihed verden over.

Lad os rejse os for en ende på isolation, fascisme og besættelse, og kæmpe for Öcalans frihed! Frihedens time er kommet!

Vi påkalder derfor alle internationalister til at tilslutte sig Den Lange March fra den 5. til den 12. februar 2022 under parolen „End the isolation – Freedom for Abdullah Öcalan!“. Til slut vil der også være en livlig og højlydt demonstration i Strasbourg.

Kortfattet information:

  • Samling, briefing og kick-off event 5. februar i Frankfurt
  • Den Lange March fra 6. til 11. februar, fra Frankfurt til Saarbrücken
  • Event i Saarbrücken 11. februar
  • Stor demonstration i Strasbourg 12. februar
  • Passende beklædning for marchen er kondisko og varmt tøj. Soveposer bør medbringes.

For registrering skriv til longmarch2022@protonmail.com

CoviCorona-foranstaltninger vil blive praktiseret gennem hele marchen.

Vi glæder os til din deltagelse i marchen. Så snart vi modtager dit svar, sender vi flere oplysninger og præcise datoer.

Revolutionære hilsener,
Forberedelseskomitéen.